10-8-2019

bloqueada venezuelavermella azul e marela
a terra bolivariana
a querida venezuela
reposta as agresións
con chavista resistencia

bloqueada venezuela
por un pistoleiro ianqui
marela azul e vermella
a nación bolivariana
agredida en resistencia


vermella azul e marela

do orinoco as montañas

e cantaba alí primera

polos pobos sosberanos

vamos gente de mi tierra

manolo pipas