16-5-2011

poeta de culto
     eu morrerei novo 
     como manuel antonio
     eu nunca escribirei en castelán

          

                       lois pereiro

 


home e poeta fronteirizo
ese cruce de camiños que son vías
ese tren de monforte cara madrid
que lle abriu tantas portas
esa cidade que en poucos anos
pasóu a ser cidade maldita

pereiro poeta profético
con tantos golpes da vida
tanto amor tanta enfermidade
tantas portas que se pecharon
ese tren que non quería coller
ese final da vía na morte

lois pereiro
poeta da negra sombra
náufrago de catro a catro
novoneyra pasóuche o relevo
a quen llo pasarás ti agora
sen sabelo?

poeta de culto din
cecais poeta maldito
meu amigo

 

manolo pipas