04-12-2020

do maltratador ao asasino

 

un violento
un machista maltratador
é un asasino en potencia
como resultóu ser
o marido asasino de soledad

quen nega a violencia machista
é un machista e posible maltratador
e o goberno municipal
que non apagóu as insultantes
lucecitas navideñas do lugar
da concentración de repulsa
tamén debe ser machista 

na cega cidade de vigo