15-2-2015

mascarandoando a mascar historias

poño saco e poño a máscara

enfréntome ás mascaradas

 

fermoso o mascarón

do veleiro co que soño

mascarando

 

lariño