09-3-2014

persoas livres
mulleres liveradas

aborto livre e seguro
segura a sanidade
infancia protexida
educación ética
vivenda para todas...
persoas livres

en compostela