16-12-2010

o cerro e a gran cidade


o solpor no chamado cerro
iztapalapa coa estrela
canta memoria estas pedras
so van compartir co vento

este vento do texcoco
que quere pero non pode
limpar este aire de morte
deste mexico sen fondo

a gran cidade ai abaixo
con miserias e fantasmas
as familias non arrancan
e seguen mercando santos

ai do lume novo templo
por canto tempo apagado
e nas covas ben calados
outros fantasmas do cerro

cidade de mexico