15-6-2017

observando

 


desde o observatorio de paxaros
e outras aves sobre a bouza
ollando na abertura secundaria
estrañas son as formas
que se poden observar