19-6-2010

a cantiga do henrique
compañeiro henrique otero

ai mestre das rias baixas
aos buxos deche outra vida
co punteiro e mais a gaita

ai henrique vello amigo
graciñas por eses duos
compositor e solista
entre pasado e futuro

entre palcos e turreiros
pasarruas e alboradas
unha vida no folklore
o enrique e mais a gaita

os barrios de lavadores
que cruza o rio lagares
os cambios da nosa ria
vellos e novos lugares

meu gaiteiro do fragoso
ai os tempos dos cruceiros
as leccions e as escolas
a oracion do gaiteiro

o cronista
mañan do 19 de xuño

o amigo e mestre será homenaxeado
esta tarde en vigo no auditorio do castro