08-6-2020

terrazas perdido e gañadoterraza deriva da palabra terra
pero a maioría das nosas terrazas
tapan o rico humus con materiais
producto do estrago da natureza

e nesta nova a-normalidade
as terrazas dos locais van ocupando
índa máis espacio das tristes beira-rúas
e das nosas prazas e parques
pola saúde e o traballo

isto escribo tomando algo
nunha mesa dunha cafetería
nesta terraza mentres disfruto
do brincar e camiñar de pardais e pombas
e das vistas da marxinada ponte medieval
das árbores sobre o sucio río lagares
dos coitados edificios e das nubes 
neste novo espacio público
perdido e gañado