26-6-2012

das intervencions
este decrepito estado

din que está a ser intervido

intervir
tomar parte nun asunto
interceder ou mediar nun conflicto
interpoñerse entre
os que pelexan ou discuten
practicar unha operación quirurxica
examinar e censurar contas e negocios
impedir o uso dunha propiedade...

e todo esto e mais
pasa con esta intervencion

e os estados do euro
como nunha rigleira
de pezas de dominó
que se van caindo

o cronista