28-12-2011

acuática alma de marta dacosta
conducir esta dorna  entre a escuma e o vento


Levantar a man, recuperar o tino,
que a alma se traduza,
mais que non se traizoe
que non sinale
nin levante a pel.

Parece non ser,
sentir e amar,
conducir esta dorna entre a escuma e o vento
coa abelencia do mariñeiro
que non esqueceu vogar
e coñece cada baixío
cada pedra
e o seu nome
cada golpe de mar.

marta dacosta

texto de acuatica alma
un novo poemario de marta
que se presenta en gondomar 
mañan 29 as 8.30 da noite

no instituto de estudos miñoranos
blogoteca.com /acuatica07