26-3-2020

o virus e os sen teito


hoxe vin unha esmoleira na rúa
e poucas se verán estas semanas

de alarma co estado en armas
que mesmo nos obrigran en locais
a deixar os cartos na casa
e pagar coa noxenta tarxeta

pola crise do coroa-virus
seica os concellos aloxaron
aos sen teito en locais e pabellóns
demasiado tarde para moitos
que deixaron morrer na rúa