13-2-2018

que tres mecosno veciño entroido redondelán
o meco é o abelutino
alcaldísimo do cortello de vigo
e no entroido vigués
o meco é o bi-rei da xunta
que é do mesmo partido
do alcalde de redondela
que ben podería ser o meco
do entroido das envolventes

que ardan ben os tres
e coidado coas cinzas

un escabicheiro