14-4-2013

ando aterrando
o tempo o espacio

son ben relativos
eu dous días aterrando

de continente a continente
foime demasiado rápido
e dirán que eran moi longas
aquelas travesías en barco

nestes dous meses de ausencia
perece que perdín dous anos
este raro país da chuvia
con mal paso camiñando
perdendo as súas raices
desde dentro e fora golpeado

relativo espacio tempo
eu dous días aterrando

manolo pipas