09-7-2012

desde bonaval
ai parque de bonaval

arbores e cimeterio
ao fondo a catedral

as arbores do pasado
a memoria dos antigos
os segredos agachados

codice e botafumeiro
se contaredes un pouco
ai caian tantos medos

que che pasa compostela
canto tempo xa perdido
que pasou coa tua estrela

lariño