09-4-2016

...palmira lesvos damasco...

 


metéuseme na cabeza hai unhas semanas

escribir algo entre a poeta safo de lésvos

as lesvianas as guerras as refuxiadas...

e logo pensei na cidade de palmira...

e onte sairon estas poucas palabras

 

 

esas palmeiras de palmira

mágoa que elas non poden contar

a milenaria historia das súas pedras

e do que non se sabe dos crimes do isis

e de todos os exércitos e guerrillas

 

que falen máis alto que as palmeiras

as primeiras e últimas lesvianas de lésvos

que berre a milenaria memoria

da golpeada poeta safo da illa de lésvos

 

que se revelen as submisas

damas do noxento réxime de damasco

e de todos os mal-gobernos de mundo

que non falen nunca máis fusiles e cascos

 

foto do ano novo de lesvos

cos chalecos salvavidas

dos que chegaron á illa