28-9-2011

dunha muller
esta fotografia

chamoume a atencion
na parede dun lokal social
nas aforas da cidade de mexico
e trouxena comigo

esta imaxe
tan envellecida polos anos
unha protesta unha proposta
en que cidade en que tempo
a enerxia desta muller
da que quixera saber algo