29-11-2012

desamparado lugar
duas cativas e un cativo

que farán neste
desamparado lugar

a sua casa
cecais deixan atrás
ou foi bombardeada

que é o que non sae na foto
que sinala esta cativa siria
que sinala

o cronista