03-9-2013

artelixo parnalixo
redondela sete e lixo da tarde
un grupo de cinco poetas asalta
unha praciña coas suas mesas
megáfono en man e na boca
e botan os seus lixo-poemas

arte lixo nas rúas e nas prazas
de redondela mercalixo obralixo
concertolixo videolixo parnalixo
até o seis de setembro
e a vila dos viaductos está inzada
de esculturas cartaces poemas ...

na imaxe nolim gonzález
e tamén agarraron o megáfono
francisco castro xavier xil xardón
brais ocampo e envolventes

parnalixo o noso espacio
e os poemas voltan o venres
as oito na rúa meixón frío

envolventes