18-6-2021

xira falperrys pedriñasembarcación pola vida
e costeña comisión
foi pra sala rebullón
a cultural das pedriñas,
sete son as zapatistas
os falperrys sete son
cordas voz e percusión
de atlánticas travesías,
a tameiga suben as rías
mais falta a revolución