15-8-2010

as mortes do lume

cada arbore queimada
como un escuro esquelete
cada queimado bosque
como un cimeterio
de erqueitas tumbas

e os dous traballadores do lume
que morreron estes dias
non os levou o lume non
que foron unhas mans incendiarias
como tantas outras que estragan
todos os anos a natureza

fornelos de montes
o monte como un inmenso
e maldito forno
cada bosque queimado
como un cimeterio
de miles de ergueitas tumbas

no pais dos lumes
a 15 de agosto