14-10-2018

15 O memoria daquel lumeo monte e os campos abandonados
están moito peor que o ano pasado
porque mui pouco se fixo
e alguns o fixeron mal
entre tantas mentiras

e por sorte non prendeu
outra vez con virulencia o lume
pero co cambio climatico
aquilo se pode repetir

tamen os espidos muros que antes
do abandono protexian os cultivos
se non os tiran os homes ou a natura
seguirán como escuras testemuñas
do tempo destructivo do arcolito

foto terras de freixo debaixo
da aldea do pai da miña nai