06-12-2017

de leis e xustiza

 


dime un amigo e funcionario
de xustiza que el é cen por cen
constitucionalista por imperativo legal
pero o compa hai vinte anos no seu piso

dependendo do traslado do seu curre

por lugo por donostia por madrid
acollía a un amigo que desobedecía as leis
a un perigoso insubmiso pois

hai vintepico anos tiñamos
nas cadeas centos de insubmisos
presos de conciencia e politicos pois
e un feixe deles fuxidos das leis
dentro e fora do estado

hox catalunya ten catro presos
politicos independentistas
nunha prisión de madri e a distancia
tamén é un punto máis de represión
e cinco fuxidos das represivas leis
pero tamén poderían ser ducias
e centos  de persoas presas e fuxidas
e non o están porque o estado
español lles ten medo

hox seica é dia da constitución
a lei de leis a mentira das mentiras

e moitas veces a represión das represións

conta un insubmiso
ao que non quixeron
meter na cadea