16-12-2017

arte e historia antia e anton 
arte e historia pros nenos
aquel proxecto perdido
esquecido tanto tempo

nunha caixa de zapatos
aparecen os cadernos
recuperado o traballo

antía cal e antón beiras
aos seus fillos este libro
canto amor nesta parella

 


o arte e a súa historia
presentan a nai e o fillo
educación e memoria


o arte e a súa historia libro
presentado por antía cal  antón
beiras cal  e carlos l bernárdez
e cando lin estes versos e o poema
mestra antía xa publicado acá
ela non me puido oir ben
e logo cando llos entreguei en papel
lendo ela as tríadas ríase

agradecida con algúns versos

manolo pipas