18-2-2012

lulavai cor das verbas
amalgama de notas

e palabras
catro arpas catro voces
ai rapazas

viaxe imende cangas
cordobelas
lulavai amalgama
cor das verbas

manolo pipas

cor das verbas de lulavai
disco presentado onte
imaxe de nando iglesias
lulavai lillith vaite
a primeira muller
e ela abandonou o paraiso

e o poema maria soliño
de celso emilio ferreiro
cantarono as catro lulas