21-6-2012

solsticio e abellas
a lua medrando

na noite mais pequena
no medio do ciclo da vida
o solsticio de verán

unha pouca leña da poda
de inverno e primavera

agarda para ser queimada
na fogueira seguindo o ritual

pero entre os paus atopou espacio
un pequeno enxamio de abellas
e chamamos aos compas apicultores
e xa lles ofrecimos unha colmea

continuará