04-12-2019

trece e mais rosas


as trece rosas
estes meses estiveron
coma onte en boca
e na pluma de moitas
as máis reivindicándoas
os menos insultándoas
pero non esquezamos
que houbo miles de rosas

republicanas asasinadas