17-4-2013

a biblioteca e as lecturas
na cidade vella de compostela

perto da facultade de historia
pareime en seco nesta parede
biblioteca de buenas lecturas

e porque son boas lecturas ?
e as malas lecturas onde están ?
que cousas teñen alguns católicos !

o cronista