30-11-2020

cecilia


as cordas da túa guitarra
e as teclas do piano
proféticas e tráxicas
cecilia nos teus cantos
como se laian