02-1-2011

solpor sobre os cerros


o solpor

o solpor sobre os cerros
sobre a cidade de oaxaca
o solpor sobre o val do atoyac
sobre a milenaria poboacion
mal chamada monte albán
para os zapotecas orixinarios
o cerro do jaguar

o solpor como cada dia
o sol que da paso a lua
diaria repetida travesia

foto desde o cerro
do fortin de oaxaca