20-5-2016

trova da inmensa minoría

 


nesta terra que din dos mil poetas

temos miles de cantos centos de voces

entre as rías as chairas e as serras

faltannos trovadoras e cantautores

 

deste mariño café de catro a catro

imos á terra cha de manuel maría

cantautores e trovadoras de garda

sodes para unha inmensa minoría

 

cantaron nico anxo blas alexa e o leo

e sumaronse zan nuria alex e vanesa

a min tocoume levar o fío conductor

presentei e botei dous poemas

 

o leo botóu o encontro a andar

e rematamos co carro e irmaus

 

na imaxe anxoblas e o leo


manolo pipas