22-5-2020

iñigo e alberto estraña parella


o íñigo e o alberto
esa estraña parella

o carballo de gernika

e o arkolito das pepeleiras
o urkullu de zaldíbar 
e o feijóo das residencias
seica teñen sintonía
de gasteiz a compostela
convocando eleccións
no medio dunha emerxencia
ríndose cada xornada
de médicos i enfermeiras

o urkullu e o feijóo
esa estraña parella
que cínicos elementos
da letra grande e pequena
garantías sanitarias
prometen os dous colegas
o que non poden cumprir
comparsas nesta desfeita
submisos pobos norteños
xentes bascas e galegas
aturan o sen-sentido 
no medio desta pandemia

o íñigo e o alberto
esta estraña parella
do  pp  e  do  pnv
amigos pola dereita
os dous serios presidentes
patxarán likor de ervas
en permanente campaña
son socios por estratexia
polos mortos de zaldíbar
e as mortes das residencias
urkullu e mais feijóo
serán xulgados na audiencia?


o íñigo e o alberto

esta cínica parella

os dous teñen outro virus

poden matar cunha aperta !

cantas mortes valerá
unha sucia presidencia !?

o cronista votante