06-7-2011

anonima via


esta anonima terra
esta anonima via do tren
quixera que seguira anonima
facer uns poucos versos
sen ponto de partida
un poema sen destino
unha via aberta de palabras

pero esta anonima
e triste via do tren
será pechada estes dias
polos de arriba
polos de sempre

esta via de sentimentos
entre a nosa ria do sur
e a desembocadura
do rio do ouro

uns versos sen ponto de partida
un poema tren sen destino
unha via aberta de palabras