17-5-2010

as linguas e os pobos

oitavo poema polas linguas


 

mixtecas ñuu savi pobo da chuvia
huaves mero ikoots o verdadeiro nós
chontales lajl pima os que somos irmáns
mazatecos chjota énna xente que fala a nosa palabra

zapotecas ben´zaa xentes das nubes
chochos rru ngigua xente de idioma
triquis yi ni´nanj ni´ïnj xente da lingua completa
chatinos ne´cha cña xente das palabras que traballan

amuzgas tzjon noan pobo de fiadoras
chinantecos dzä jmiih xente dunha mesma palabra
cuicatecas y´an yivacu xente da casa do cerro
mixes ayuuk ja´ay xente da palabra sagrada
…...

a primeira palabra é en mexicano
moitas veces de orixe nahuatl
a lingua dos mexicas chamados aztecas
e a segunda é na lingua do propio pobo

culturas de oaxaca
pobos da terra e da palabra

oaxaca-galiza 2010