12-2-2015

xustiza e fascismo

 


o tribunal de xustiza de galiza

reboca o derribo da cruz

fascista do monte castro de vigo

porque di que desapareceu

a súa carga política

 

que llo digan aos represaliados

e os fillos dos asasinados

que tamén neste tribunal

desapareceu a xustiza


e se como di o alcalde

isto reflexa a vontade da cidade

que o demostre cun referendum 

 

o cronista