13-8-2013

trece martes
o trece

ese maltratato día
esa ovella negra
libre e contracorrente
trece e martes
e a lua que doe
compañeira

calquera dia pode
deixar o seu ronsel

a sua memoria
trece meu amigo

lariño