04-1-2016

pequenos postes

 


estes anacos de granito

de que lugar virían

de que canteiras serán

que mans os labrarían?


este granito esquecido

que mal pecha a finca

serán anacos duns postes

que no pasado formarían

parte das perdidas viñas?

 

e de chover non para

uvas viño e augardente

nen borrosa lembranza

 

lariño