03-4-2018

mural a un mes do 4mo mural feminista
xa cumpriu un mes
e pouco temos avanzado
pero ninguén veu estragalo
muito e máis queda por facer

en pereiró