07-7-2012

recital polo país das nubes
viaxe ao pais das nubes
versos e recitado manolo pipas
musicas e canto servando barreiro

duas voces e unha guitarra
mestizas historias que acordan
entre os acordes e as melodias
na cova dos ratos o venres trece
de xullo ás dez e media da noite


versos dos libros  viaxe ao pais
das nubes e a milpa e o paliacate
ilustrados por pedro currás e eva castro

da cidade de mexico á rexion de oaxaca
de atenco ás comunidades zapatistas
do altiplano do centro ás montañas do sur
das pobres barriadas mestizas
ás comunidades indíxenas ...


servandobarreiro.blogaliza.org
envolventesaspalabras.info