22-2-2016

atencion paisaxe

 dificil non pararse

nas ondas illas e nubes

e atender esta paisaxe

 

lariño