27-7-2010

ai, as preguntas

Ai, as perguntas
que endexamais serán contestadas.
Vai o río cara o mar
non pode volver a água.

Todo o que saben os sábios
a min non me importa nada.
Un angazo de anos vougos,
Fausto
peitea a tua barba branca.

Nen médicos nen juristas
curan o corpo ou a alma.
Home
o corpo que quererias
a alma que quererias
nen drogas nen leises fartan.

Carne de mulher, qué triste.
Verba de varón qué falsa.
Toda resposta é mentira.
Só é verdade a pergunta
a pregunta
que resposta non agarda

ricardo carbalho calero

poeta e plural e prolifico creador e investigador
alunno da xeracion nós e do seminario de estudos
galegos e membro do historico partido galeguista
e primeiro catedratico da nosa lingua e literatura
mestre ao que o vindeiro ano tampouco
se lle van adicar o dia das letras galegas
supoñemos que polo seu galaico-lusismo