15-9-2017

secuoia e amigas

 


a secuoia das rocosas
aqui nas terras do granito
comparte o chan o aire
entre os rios sar e ulla
con outras curmans lonxanas
e coas indixenas arbores


xardin botanico de padron
hai uns dias

pipas