11-12-2010

regreso a mexico

este pais dos mexicas
indixenas e mestizos chaparros
as mulleres e os homes do millo
as montañas e o altiplano

que fago outra vez aquí
xa non busco nada perdido
veño ver unhas amistades
que non me poden visitar a min
volto mais polo afectivo
que pola loita que hai anos
me trouxo por primeira vez aquí
pero na resistencia seguimos

mulleres e homes do maiz
mesoamerica amiga
onde vai o teu camiño