16-10-2012

coma aqueles dias
coma de inverno

o tempo de hoxe
a chuvia e o vento

coma de inverno
coma os dias do prestige
daquel traxico novembro

a farsa nun duro dia de inverno
no que os barcos fican no porto
e non podia ser doutro xeito

lariño