27-7-2023

moncada setenta anos


o moncada aquel cuartel
que asaltaron uns martianos
e xa van setenta anos
da morte de julio e abel ,
seguíu coa bandeita fidel
coa palabra e coas armas
barco e periódico gramma
navega revolución ,
da sierra a playa girón
casa das américas casa
e a nova trova cubana
naceron naquel asalto,
amiga  verde lagarto
todo empezóu co moncada

manolo pipas