06-6-2014

temido regreso
o temido regreso

a un querido lugar
que xa non é o mesmo
e que foi cambiando máis
a selectiva lembranza que o tempo

lariño