09-4-2018

uteros prostituidos

 


xestación subrogada
din uns como eufemismo
ventres de aluguer
contestan outras

ventres e corpos de aluguer
e tamén se pode decir
prostitución dun corpo
dunha muller durante
nove meses nove seguidos
e as vintecatro horas do día

imaxe do 4 de marzo