30-8-2012

corpos salgados
a pel fica salgada

e unhas poucas areas
e anaquiños de algas
van pegadas nos corpos
que deixaron a praia

salgadas unhas poucas areas
nas cabezas entre os cabelos
entre os dedos dos pes
e darredor dos sexos

lariño