06-2-2019

paporroiboobsérvanos
o confiado paporroibo
este pequeno gardián
do encoro

en zamáns