09-6-2017

escarnio e maldizer

 


 

escarnio é mofa e burla
e as cantigas de escarnio e maldicer
forman parte da nosa tradición

os golpes das forzas de represión
forman parte da tradición deles
e son moito mais que a burla da inxustiza

seica non hai permiso para manifestacion
pero as forzas represoras tenhen permiso
para facer as suas maniobras
e para deixar danos colaterais

a 9 de xuño


e non puideron entrar no casco vello
e  como okuparon un espacio abandonado
os violentos uniformados mallaron
nos pacificos activistas

11 de xuño